DỰ ÁN BỒ ĐÀO NHA

Với thư viện dự án đa dạng, tiềm năng toạ lạc tại các vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố lớn của Bồ Đào Nha,… Các dự án này hoàn toàn đủ điều kiện tham gia chương trình Thị Thực Vàng và hứa hẹn trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Đồng thời, cũng là một kênh đầu tư sinh lời mạnh mẽ.

DỰ ÁN NỔI BẬT

Khách Sạn
LAPA II – 350,000 EUR

Tình trạng: Đang kêu gọi
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm
Miễn thuế bất động sản hằng năm trong thời gian xây dựng

Xem Thêm

Khách Sạn
LAGOS MARINA – 280,000 EUR

Tình trạng: Đang kêu gọi
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm
Miễn thuế bất động sản hằng năm trong thời gian xây dựng

Xem Thêm

Khách Sạn
Moxy Lisboa Park – 350,000 EUR

Đang kêu gọi: 100/180 suất đầu tư
Lợi tức đầu tư: Đảm bảo nhận 3%/năm
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

CÁC DỰ ÁN TRƯỚC

Khách Sạn
PANORAMIC – 350,000 EUR

Tình trạng: Đang xây dựng
Lợi tức đầu tư: Đảm bảo nhận 4%/năm
Hoàn thuế bất động sản: 16,250 EUR khi hoàn thiện

Xem Thêm

Khách Sạn
SHERATON FOUR POINTS SEASON – 350,000 EUR

Tình trạng: Đang đi vào hoạt động
Lợi tức đầu tư: Đảm bảo nhận 5 – 10%/năm
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
MARRIOTT LAPA RENAISSANCE – 350,000 EUR

Tình trạng: Đang xây dựng
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
PORTO ART’S SUITES – 356 900 EUR

Tình trạng: Đang lấy giấy phép
Lợi nhuận dự kiến: 5 – 8%/năm.

Xem Thêm

Khách Sạn
BELAS ARTES – 350,000 EUR

Tình trạng: Đang xây dựng
Lợi tức đầu tư: Đảm bảo nhận 3%/năm
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
Lagos Beach and Sport Resort – 280,000 EUR

Tình trạng: 350/350 suất đầu tư (Đã bán)
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm
Miễn thuế bất động sản hằng năm trong thời gian xây dựng

Xem Thêm

Khách Sạn
HOLIDAY INN EXPRESS PORTO – 350,000 EUR

Tình trạng: Đang xây dựng
Lợi nhuận dự kiến: 3%/năm.
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
HOLIDAY INN EXPRESS ÉVORA – 280,000 EUR

Tình trạng: Đang xây dựng
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
CASA DA COMPANHIA – 350,000 EUR

Tình trạng: Đã đi vào hoạt động
Lợi tức đầu tư: Đảm bảo nhận 4%/năm
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
FONTINHA – 350,000 EUR

Tình trạng: Khai trương vào ngày 04/04/2022
Lợi tức đầu tư: Đảm bảo nhận 4%/năm
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm

Khách Sạn
MANOR HOUSE AMARANTE – 280,000 EUR

Tình trạng: Đã đi vào hoạt động
Cam kết mua lại 100% trong 6 năm

Xem Thêm