BỒ ĐÀO NHA QUỐC GIA ĐẦU TƯ SINH LỜI BẬC NHẤT CHÂU ÂU

Bất động sản luôn là ngành “vua” thể hiện sức bật trong thị trường tại Bồ Đào Nha. Theo Chỉ số Bất động sản Hàng năm của MSCI Bồ Đào Nha, lợi nhuận hàng năm do đầu tư vào bất động sản thương mại ở Bồ Đào Nha tăng từ 6,8% vào năm 2021 lên 8% vào năm 2022. Đây là những con số biết nói khiến Bồ Đào Nha trở thành một trong những điểm đến có lợi nhất ở châu Âu.

Ponte Do Vau Beach Resort Casa Seguro 003

“Năm 2022, thị trường bất động sản đạt mức lợi nhuận 8,0%, trong đó lĩnh vực khách sạn và bán lẻ được chú ý”, theo Chỉ số Bất động sản Hàng năm của MSCI Bồ Đào Nha tiết lộ và báo cáo của Idealista. Trong đó, lĩnh vực bất động sản thương mại ở Bồ Đào Nha là một trong những phân khúc mang lại lợi nhuận cao hơn những phân khúc khác. Cụ thể:

  • Khách sạn: lợi nhuận hàng năm là 12,5% vào năm 2022 (tăng gấp ba lần so với mức đã đăng ký một năm trước đó, 4%);
  • Bán lẻ: lợi nhuận 8,5% vào năm 2022 (7,3% vào năm 2021);
  • Văn phòng: tạo ra lợi nhuận 7,3% (6,9% vào năm 2021);
  • Tài sản công nghiệp: 7,8% năm 2022 (7,6% năm trước);

Do đó, lợi tức hàng năm cho các nhà đầu tư vào bất động sản thương mại ở Bồ Đào Nha cao hơn so với lợi nhuận được ghi nhận trong các loại tài sản khác là 8%. Theo cùng một chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư bất động sản thương mại hàng năm, quỹ đầu tư bất động sản (5,5%), vốn chủ sở hữu (7,7%) hoặc trái phiếu (-18,7%).

Mua Nha O Bo Dao Nha Casa Seguro 012

Nhìn vào lợi nhuận thu được từ đầu tư bất động sản thương mại ở Châu Âu, Luís Francisco, Phó Chủ tịch Bảo hiểm Khách hàng Bất động sản – Iberia, Hà Lan và Trung Đông tại MSCI cũng cho ra kết luận rằng Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia mang lại nhiều lợi nhuận nhất về bất động sản thương mại năm 2022.

“Trong bối cảnh phức tạp năm 2022 của Châu Âu, Bồ Đào Nha đã có những kỷ lục đáng ghi nhận. So với các thị trường khác, sự tịnh tiến của lợi nhuận khiến Bồ Đào Nha vượt xa so với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu” – Luís Francisco chia sẻ.