LƯƠNG TĂNG GIỮA THỜI KỲ SUY THOÁI, BỒ ĐÀO NHA TRỞ THÀNH NƯỚC ĐÁNG SỐNG

Theo AIMA Portugal (Agency for Integration, Migration, and Asylum) – Cơ quan Hội nhập, Di cư và Tị nạn, Hội đồng Bộ trưởng ở Bồ Đào Nha đã chính thức phê chuẩn về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tại quốc gia này.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức lương tối thiểu của người lao động tại Bồ Đào Nha tăng từ 760 EUR lên 820 EUR chính thức có hiệu lực. Quyết định này, tuân theo cam kết được đề cập trong Thỏa thuận Tăng cường Cải thiện Thu nhập Trung hạn, Lương và Năng suất Cạnh tranh được Chính phủ Bồ Đào Nha công bố chính thức.

Sự điều chỉnh này là bước ngoặt nhằm nhấn mạnh mức tăng đáng kể hằng tháng nhằm đáp ứng kỳ vọng và cải thiện cuộc sống của người lao động tại Bồ Đào Nha. Đồng thời, mức điều chỉnh tăng lương tối thiểu này cũng là mức tăng đáng kể nhất từ trước đến nay, cụ thể là tăng 7,9%, tương đương 60 EUR/tháng. Đây chính là động thái thể hiện sự quan tâm, chăm lo cải thiện thu nhập cho người lao động nói riêng và cuộc sống của toàn dân nói chung từ phía Chính phủ Bồ Đào Nha.

luong-toi-thieu-bo-dao-nha-casa-seguro-011

Việc điều chỉnh này cũng chính là tiền đề quan trọng và là quyết định tiên quyết cho cuộc đàm phán lớn diễn ra vào tháng 10 trong khuôn khổ Hiệp ước Xã hội giữa Chính phủ và các đối tác xã hội khác. Tuy nhiên, thoả thuận này không có sự tham gia của Tổng liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha (CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugal) và Liên đoàn doanh nghiệp Bồ Đào Nha (CIP – Confederação Empresarial de Portugal).

Hơn hết, việc điều chỉnh gia tăng mức lương tối thiểu cho người lao động tại Bồ Đào Nha là quyết định thức thời, góp phần thúc đẩy nâng cao thu nhập và khả năng cạnh tranh của quốc gia này. Khi Bồ Đào Nha nỗ lực củng cố các chính sách kinh tế và xã hội, việc tăng lương được coi là một cột mốc quan trọng để đảm bảo đãi ngộ công bằng và mức sống tốt hơn cho lực lượng lao động.

Quả thật, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, hành động này như một lời cam kết và bước tiến chủ động của Chính phủ Bồ Đào Nha nhằm giải quyết mọi thách thức kinh tế, củng cố niềm tin và nhấn mạnh đường lối đúng đắn, chính sách hợp lý trong việc tạo ra một môi trường lao động lành mạnh, công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo AIMA Portugal