Thông Tin Chung

Dự án Porto Arts Suites

Dự án Porto Art’s Suites là một phần của quá trình phục hồi các Tài sản của thành phố Porto, đem đến một hơi thở mới đối với lịch sử và văn hóa xung quanh nó.

Là một công trình được xây dựng mới hoàn toàn, mang lại nhiều lợi thế hơn cho quá trình phục hồi. Porto Arts Suites sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho Porto Art’s Hotel, cung cấp thêm không gian và sự linh hoạt mà một phòng khách sạn thông thường không thể có được.

Thư Viện Hình Ảnh