TỔNG THỐNG BÁC BỎ DỰ LUẬT “THÊM NHÀ Ở”, GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA SẼ RA SAO?

Theo tin tức từ phía Bồ Đào Nha, dự luật “Thêm nhà ở” vừa bị Tống thống bác bỏ và gửi lại cho Quốc Hội sửa đổi, xem xét. Cùng Casa Seguro cập nhật thông tin của Golden Visa Bồ Đào Nha nói riêng và dự luật nói chung.

Dự luật “Thêm nhà ở” có rủi ro, cần xem xét lại

Vào ngày 21 tháng 08 vừa qua, Tổng Thống Bồ Đào Nha đã bác bỏ dự luật “Thêm Nhà ở” của Chính Phủ và gửi lại bản thảo dự luật cho Quốc hội sửa đổi về mặt chính trị. Quyết định này sẽ khiến cho dự luật tiếp tục kéo dài thời hạn cho đến khi có thông báo chính thức. Điều đó đồng nghĩa với việc, Golden Visa Bồ Đào Nha vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên các hạng mục đầu tư cho đến khi “Thêm nhà ở” xét duyệt thông qua.

Ngài Marcelo Rebelo de Sousa thực hiện quyền phủ quyết hợp pháp khi Tổng thống cho rằng đây không phải là một hướng đi đúng đắn dành cho đất nước, dù dự luật không có gì bất hợp pháp. Trong thư gửi Quốc hội, Tổng thống đã liệt kê 8 rủi ro và phản bác cụ thể đối với dự luật, không có rủi ro nào đề cập đến chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha. Theo đó, Ngài đã gửi dự luật lên Toà án Hiến pháp để xem xét – đây là một trong những dự đoán mà các chuyên gia trong ngành đã đã chỉ ra. Tuy nhiên, Tổng thống cho biết, Ngài không thấy bất kỳ điểm nào trong dự luật là vi hiến.

“Khi Quốc hội tiếp tục làm việc vào giữa tháng 9, họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu lại, xác nhận lại dự luật. Và có thể sẽ không có gì thay đổi, dự luật tiếp tục chuyển về Tổng thống để phê duyệt dự luật” – Luật sư Sara Sousa Rebolo chia sẻ.

Golden-visa--0

Golden Visa Bồ Đào Nha vẫn còn hiệu lực cho tới khi dự luật thông qua

Sau khi Quốc hội thông qua dự luật lần cuối, các quy định về Golden Visa mới sẽ có hiệu lực. Các lựa chọn đầu tư vẫn có hiệu lực cho các nhà đầu tư tham gia Golden Visa là:

  • Tạo ra ít nhất 10 việc làm;
  • Chuyển nhượng vốn bằng hoặc cao hơn 500.000 EUR áp dụng cho hoạt động nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu khoa học công hoặc tư, được tích hợp vào hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia;
  • Chuyển vốn bằng hoặc cao hơn 250.000EUR, áp dụng cho đầu tư hoặc hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc bảo trì di sản văn hoá quốc gia thông qua các dịch vụ hành chính trực tiếp ở Trung ương và ngoại vi, viện công, tổ chức tích hợp khu vực kinh doanh công, quỹ công, các tổ chức tư nhân có tư cách là cơ quan công ích, các tổ chức liên thành phố, các tổ chức tích hợp khu vực kinh doanh địa phương, các tổ chức hiệp hội thành phố và hiệp hội văn hoá công cộng, theo đuổi sự đóng góp trong lĩnh vực sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc bảo trì di sản văn hoá quốc gia;
  • Chuyển nhượng vốn bằng hoặc cao hơn 500.000EUR, nhằm mục đích mua cổ phần của các tổ chức đầu tư tập thể cụ thể, bao gồm một số loại quỹ nhất định, được thành lập theo luật Bồ Đào Nha, có thời gian đáo hạn ít nhất là tại thời điểm đầu tư, 5 năm và ít nhất 60% giá trị khoản đầu tư vào các công ty thương mại có trụ sở trên lãnh thổ quốc gia;
  • Chuyển nhượng vốn với số tiền bằng hoặc cao hơn 500.00 EUR, nhằm mục đích thành lập một công ty thương mại có văn phòng đăng ký trên lãnh thổ quốc gia, kết hợp với năm công việc lâu dài hoặc để củng cố vốn cổ phần của một công ty thương mại có văn phòng đăng ký trên lãnh thổ quốc gia, đã được thành lập, tại ra ít nhất năm công việc lâu dài hoặc duy trì ít nhất mười công việc, với tối thiểu năm công việc lâu dài và trong thời gian tối thiểu là ba năm.

Như trước đây, số tiền đầu tư tối thiểu cho các phương án 1,2 và 3 có thể giảm 20% khi hoạt động đầu tư được thực hiện ở các vùng lãnh thổ có mật độ thấp, được xác định là khu vực có ít hơn 100 người trên mỗi km vuông hoặc GDP bình quân đầu người dưới 100 người/km2, 75% mức trung bình cả nước.

Trong mọi trường hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, các khoản đầu tư có thể dưới dạng bất động sản. Những người nộp đơn muốn đủ điều kiện nhận Golden Visa Bồ Đào Nha theo các quy tắc cũ, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, sẽ phải nộp đơn trước khi luật mới có hiệu lực, điều này có thể xảy ra vào tháng 9.

Theo Imidaily